Nhà Thờ Giáo xứ Mai Khôi, thôn Việt Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P6V5+XXW, thôn Việt Cường, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3885 207
Trang web
Vị trí chính xác 107.449.959, 1.072.099.616


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Giáo Xứ Bình Thới - Phường 3