Nhà thờ tộc: Họ Hồ – Quảng Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ HGP5+2JH, Quảng Phước, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 490000, Việt Nam
Số điện thoại 0702 451 609
Trang web
Vị trí chính xác 165.850.679, 1.075.090.974


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Thờ Xuân Bình - Bảo Hoà