Nhà Thuốc 164

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 164 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3620 187
Trang web
Vị trí chính xác 208.482.281, 1.066.854.096


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hiệu Thuốc Số 18