Nhà Thuốc Cường Vinh – Thạc Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 189 Phan Thanh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 572 07 89
Trang web
Vị trí chính xác 160.650.656, 1.082.079.686


Địa chỉ Nhà Thuốc Cường Vinh ở đâu?

189 Phan Thanh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Cường Vinh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219b3550fca2f:0x42bb10f8da561a2e

Xem thêm:  Quầy Thuốc Thanh Nga, TT. Long Điền