Nhà thuốc gia truyền LANAMCO – Hoà Khánh Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47 Phan Văn Đạt, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 304 51 51
Trang web
Vị trí chính xác 160.812.238, 10.814.467.719.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218d2974bba21:0x8862e09ae4d0ab44

Xem thêm:  QUẦY THUỐC VITO - KP5