Nhà Thuốc Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15, Đường Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3736 453
Trang web
Vị trí chính xác 20.846.279.199.999.900, 10.668.025.019.999.900


Địa chỉ Nhà Thuốc Hải Phòng ở đâu?

15, Đường Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà thuốc Thanh Trang - An Hải Bắc