Nhà Thuốc Lai Uyên – Bình Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 162 Đường Quốc lộ 13 Ấp Bàu Hốt Huyện Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0852 198 899
Trang web
Vị trí chính xác 113.272.094, 1.066.344.371


Địa chỉ Nhà Thuốc Lai Uyên ở đâu?

162 Đường Quốc lộ 13 Ấp Bàu Hốt Huyện Bàu Bàng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Lai Uyên như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà thuốc tây Ngọc Anh, Tân Thạnh Đông