Nhà thuốc Pharmacity

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 127 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 04812, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6821
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 208.553.076, 106.711.737


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

127 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 04812, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Pharmacy Phước Nhân 3 - Hoà Khánh Bắc