Nhà thuốc Pharmacity, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 782 Trần Phú, Phường 6, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 2001
Trang web pharmacity.vn
Vị trí chính xác 103.702.285, 10.707.580.209.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc Pharmacity ở đâu?

782 Trần Phú, Phường 6, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Pharmacity như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  gbstore2015, Phước Nguyễn