Nhà Thuốc Tây 30 – Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 258 ĐT741, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 396 89 82
Trang web
Vị trí chính xác 110.399.684, 1.066.432.438


Địa chỉ Nhà Thuốc Tây 30 ở đâu?

258 ĐT741, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Tây 30 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Thuốc Minh Ngân - Phường 1