Nhà thuốc tây Thanh Phong, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 84H4+X4C, Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3823 417
Trang web
Vị trí chính xác 113.299.437, 10.610.526.689.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc tây Thanh Phong ở đâu?

84H4+X4C, Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc tây Thanh Phong như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity, Khu Phố Phước Hòa