Nhà Thuốc Thu Lan 2 – Chính Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 64 Lê Độ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3646 989
Trang web
Vị trí chính xác 16.068.916.299.999.900, 1.082.014.645


Địa chỉ Nhà Thuốc Thu Lan 2 ở đâu?

64 Lê Độ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Thu Lan 2 như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218527bc9059f:0xe641ae2eb99e42e3

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity, Phường 3