Nhà Thuốc Trung Sơn An Giang 4 – P. Mỹ Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21H đường, Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1800 558898
Trang web tscare.com
Vị trí chính xác 103.648.881, 1.054.403.492


Địa chỉ Nhà Thuốc Trung Sơn An Giang 4 ở đâu?

21H đường, Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Trung Sơn An Giang 4 như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà thuốc Phúc Khang, TT. Phước Bửu