Nha Trang Vet Clinic (Phòng khám Thú y BS Khiên) – Đường 4A, khu ĐT

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lê Hồng Phong 2, Đường 4A, khu ĐT, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 093 160 03 66
Trang web
Vị trí chính xác 12.250.031.499.999.900, 10.917.640.899.999.900


Địa chỉ Nha Trang Vet Clinic (Phòng khám Thú y BS Khiên) ở đâu?

Lê Hồng Phong 2, Đường 4A, khu ĐT, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Trang Vet Clinic (Phòng khám Thú y BS Khiên) như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Thẩm Mỹ Hana - Phường 12