Nhà Trọ Hải Thanh – Lai Uyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 772 20 70
Trang web
Vị trí chính xác 11.285.347.699.999.900, 1.066.173.415


Địa chỉ Nhà Trọ Hải Thanh ở đâu?

Ấp Đồng Sổ, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  DMZ Hostel - Phú Hội