Nhà Trọ KCN Đồ Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QQ33+293, Ng. 81, Tân Hợp, Dương Kinh, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 097 788 88 56
Trang web
Vị trí chính xác 207.525.108, 106.753.427


Địa chỉ Nhà Trọ KCN Đồ Sơn ở đâu?

QQ33+293, Ng. 81, Tân Hợp, Dương Kinh, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Trọ KCN Đồ Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Language Exchange Hostel 2 - Phường 5