Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân – Hòa Thuận Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15A, Duy Tân, Quận Hải Châu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6250 803
Trang web nxbqdnd.com.vn
Vị trí chính xác 160.494.956, 10.821.969.539.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219c683a26959:0x7c29de729acb8b5b

Xem thêm:  Dịch Vụ In Ấn Thùy Linh, TT. Phước Bửu