Nhat Minh Mobile Phone Store

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7C104, Doc Tit Street, Trai Chuoi Ward, Hong Bang District, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3536 948
Trang web
Vị trí chính xác 208.573.178, 1.066.635.319


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  FPT Shop - Lái Thiêu