Nối mi Kharry Nhàn (tại nhà-chất lượng-giá rẻ) – Phú Chánh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Gần chợ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0352 820 811
Trang web
Vị trí chính xác 110.765.538, 1.066.996.908


Địa chỉ Nối mi Kharry Nhàn (tại nhà-chất lượng-giá rẻ) ở đâu?

Gần chợ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nối mi Kharry Nhàn (tại nhà-chất lượng-giá rẻ) như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thạnh tattoo - xăm hình nghệ thuật Đà Nẵng - Khuê Trung