Nội Thất Đương Đại

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 7, Toà Khâm Thiên Building, 195 P. Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 091 341 61 28
Trang web noithatduongdai.vn
Vị trí chính xác 210.189.543, 1.058.344.767


Địa chỉ Nội Thất Đương Đại ở đâu?

Tầng 7, Toà Khâm Thiên Building, 195 P. Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nội Thất Đương Đại như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-12:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Nội Thất Bùi Thị Lệ Thuý, Phước Hưng