Nước mắm Nam Ô – Hương Làng Cổ – Nam Ô 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Kiệt 884 Nguyễn Lương Bằng, Nam Ô 1, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 093 599 89 08
Trang web huonglangco.vn
Vị trí chính xác 161.148.758, 1.081.298.819


Địa chỉ Nước mắm Nam Ô - Hương Làng Cổ ở đâu?

Kiệt 884 Nguyễn Lương Bằng, Nam Ô 1, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nước mắm Nam Ô - Hương Làng Cổ như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421fe5d9c9ec2d:0xdaf04b88490d22d5

Xem thêm:  Bò khô Đà Nẵng ngon - Dương Lê - Hoà Cường Nam