Ốc Vân Anh 572

Thông tin chi tiết

Địa chỉ An Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0838 986 873
Trang web
Vị trí chính xác 20.848.847, 1.066.596.143


Địa chỉ Ốc Vân Anh 572 ở đâu?

An Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ốc Vân Anh 572 như thế nào?

Chủ Nhật:[14:00-22:00], Thứ Hai:[14:00-22:00], Thứ Ba:[14:00-22:00], Thứ Tư:[14:30-22:00], Thứ Năm:[14:00-22:00], Thứ Sáu:[14:00-22:00], Thứ Bảy:[14:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Phường 3