Oggy – Sushi & Hot Food

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 10 Lô 26D, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0794 161 914
Trang web
Vị trí chính xác 208.538.994, 1.066.981.576


Địa chỉ Oggy - Sushi & Hot Food ở đâu?

Số 10 Lô 26D, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Oggy - Sushi & Hot Food như thế nào?

Chủ Nhật:[10:30-14:00], Thứ Hai:[10:30-14:00], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[10:30-14:00], Thứ Năm:[10:30-14:00], Thứ Sáu:[10:30-14:00], Thứ Bảy:[10:30-14:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sakura Ẩm Thực Nhật Bản - Phường 1