OPERA Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 147 P. Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0327 618 888
Trang web
Vị trí chính xác 208.559.755, 1.066.822.902


Địa chỉ OPERA Coffee ở đâu?

147 P. Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của OPERA Coffee như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Kyung Bok Gung - Bến Nghé