OrientKafe, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 166 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 495 00 65
Trang web
Vị trí chính xác 103.712.657, 1.070.590.318


Địa chỉ OrientKafe ở đâu?

166 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của OrientKafe như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cà Phê Gia Bảo - TT. Lộc Thắng