Papas’ Chicken, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ S37-1 Hưng Vượng 2, Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 0454
Trang web
Vị trí chính xác 107.307.273, 10.670.870.719.999.900


Địa chỉ Papas' Chicken ở đâu?

S37-1 Hưng Vượng 2, Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Papas' Chicken như thế nào?

Thứ Năm:[09:30-22:30], Thứ Sáu:[09:30-22:30], Thứ Bảy:[09:30-22:30], Chủ Nhật:[09:30-22:30], Thứ Hai:[09:30-22:30], Thứ Ba:[09:30-22:30], Thứ Tư:[09:30-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Thịt Heo Nướng Hàn Quốc, Phường 4