Parami Ho Tram Resort, Xuyên Mộc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ấp Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3783 999
Trang web paramiresort.com.vn
Vị trí chính xác 104.711.407, 1.074.253.779


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Binh An Village Da Lat Resort - Da Lat