Petro Hotel, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3588 588
Trang web petrohotel.vn
Vị trí chính xác 103.513.021, 10.707.324.009.999.900


Địa chỉ Petro Hotel ở đâu?

9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách sạn Rex, Phường 1