PGD Lê Chân – Ngân Hàng Phương Đông (OCB)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 278H Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3663 666
Trang web ocb.com.vn
Vị trí chính xác 208.428.067, 10.666.838.209.999.900


Địa chỉ PGD Lê Chân - Ngân Hàng Phương Đông (OCB) ở đâu?

278H Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của PGD Lê Chân - Ngân Hàng Phương Đông (OCB) như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TPBank Bình Dương, Phú Thọ