Pheva Chocolate – Da Nang – Phước Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 239 Đ. Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3566 030
Trang web phevaworld.com
Vị trí chính xác 16.062.969.499.999.900, 108.223.446


Địa chỉ Pheva Chocolate - Da Nang ở đâu?

239 Đ. Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Pheva Chocolate - Da Nang như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421839d9dbe243:0x31e288aeef7485a0

Xem thêm:  PPG Chocolate | Socola tươi Nama | Quà tặng Chocolate, Phường 3