PHIM TRƯỜNG ALIBABA, Phường 28

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1143 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 820000, Việt Nam
Số điện thoại 093 824 77 57
Trang web
Vị trí chính xác 10.830.381.599.999.900, 1.067.372.091


Địa chỉ PHIM TRƯỜNG ALIBABA ở đâu?

1143 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của PHIM TRƯỜNG ALIBABA như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ão Cưới Hiền Trang, TT. Phước Bửu