Phim Trường SCTV, Phường Thạnh Mỹ Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 100 Đ. Võ Chí Công, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1878
Trang web sctv.com.vn
Vị trí chính xác 107.564.531, 10.676.232.979.999.900


Địa chỉ Phim Trường SCTV ở đâu?

100 Đ. Võ Chí Công, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phim Trường SCTV như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chụp ảnh cưới Đà Nẵng - Phóng sự cưới - Otic Studio - Hòa Thuận Đông