PHỞ 2LÂM ( Cơ Sở Duy Nhất ) – Hoà Cường Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 55 Đ. 30/4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 097 489 67 63
Trang web
Vị trí chính xác 160.400.347, 1.082.175.687


Địa chỉ PHỞ 2LÂM ( Cơ Sở Duy Nhất ) ở đâu?

Lô 55 Đ. 30/4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của PHỞ 2LÂM ( Cơ Sở Duy Nhất ) như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219ea607c8b55:0x7f9bdaa6203f6633

Xem thêm:  Phở Nghĩa Béo - Bình Thuận