Phở Bò Thanh Hồng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 03 Lê Lai, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0838 181 235
Trang web
Vị trí chính xác 20.864.124.999.999.900, 1.066.983.204


Địa chỉ Phở Bò Thanh Hồng ở đâu?

03 Lê Lai, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Bò Thanh Hồng như thế nào?

Chủ Nhật:[18:00-00:00], Thứ Hai:[18:00-00:00], Thứ Ba:[18:00-00:00], Thứ Tư:[18:00-00:00], Thứ Năm:[18:00-00:00], Thứ Sáu:[18:00-00:00], Thứ Bảy:[18:00-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phở Gia Lâm - TDP Bồ