Phở Hiếu – Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 103 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66100, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3830 580
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.495.492, 10.843.735.459.999.900


Địa chỉ Phở Hiếu ở đâu?

103 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66100, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Hiếu như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phở Lý Quốc Sư Đà Nẵng - Phước Ninh