Phở Phú Vương, Phường Nguyễn Thái Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 120 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 195 96 96
Trang web now.vn
Vị trí chính xác 10.768.389.599.999.900, 1.066.985.673


Địa chỉ Phở Phú Vương ở đâu?

120 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Phú Vương như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phở Trình