Phố Xinh BR, Phước Nguyễn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 334 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 78107, Việt Nam
Số điện thoại 094 672 51 51
Trang web xedapphoenix.vn
Vị trí chính xác 10.494.332.499.999.900, 1.071.744.489


Địa chỉ Phố Xinh BR ở đâu?

334 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 78107, Việt Nam

Giờ làm việc của Phố Xinh BR như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Delta - Hiệp Thành