Phong Barber – Nại Hiên Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 273 Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0796 866 067
Trang web
Vị trí chính xác 160.930.371, 1.082.319.912


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142181c7657933d:0x13deb5170929af9e

Xem thêm:  Hớt Tóc Vi Thảo