PHÒNG CHUẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN VẬT LÝ TRỊ LIỆU HOÀN HẢO

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 53 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3668 618
Trang web
Vị trí chính xác 20.861.515, 1.066.757.909


Xem thêm:  Bệnh viện Ung Bướu - Phường 7