Phòng Công Chứng Số 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 18 P. Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3664 7858
Trang web
Vị trí chính xác 20.983.503.499.999.900, 10.584.364.959.999.900


Địa chỉ Phòng Công Chứng Số 6 ở đâu?

18 P. Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Công Chứng Số 6 như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Văn Phòng Công Chứng Gia Định, P