Phòng khám – Bác sĩ Thu Hậu – Phường 11

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9a Trần Quý Cáp, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3843 0139
Trang web thuocdantoc.vn
Vị trí chính xác 108.159.271, 10.669.698.799.999.900


Địa chỉ Phòng khám - Bác sĩ Thu Hậu ở đâu?

9a Trần Quý Cáp, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám - Bác sĩ Thu Hậu như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-19:30], Chủ Nhật:[17:00-19:30], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[17:00-19:30], Thứ Tư:[17:00-19:30], Thứ Năm:[17:00-19:30], Thứ Sáu:[17:00-19:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nha Khoa Mercy - Hoà Cường Bắc