Phòng Khám – Bs Đà – Bích Hải – Hòa Thuận Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 333 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3613 189
Trang web
Vị trí chính xác 160.505.071, 1.082.137.803


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219b880dc4179:0x94f3c5f72c0059d

Xem thêm:  Phòng khám-Siêu âm Bác sĩ CKI Phan Ngọc Ảnh, Tân Đông