Phòng khám CK nhi 613 Thiên Lôi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 613 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0888 176 662
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.827.250.799.999.900, 1.066.831.804


Địa chỉ Phòng khám CK nhi 613 Thiên Lôi ở đâu?

613 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám CK nhi 613 Thiên Lôi như thế nào?

Chủ Nhật:[16:00-20:00], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00], Thứ Bảy:[16:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nha khoa Sunrise Q9 - Phước Long B