phòng khám đa khoa khu công nghiệp quế võ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 532J+QM7, Nam Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3634 699
Trang web
Vị trí chính xác 211.519.196, 1.060.816.682


Giờ làm việc của phòng khám đa khoa khu công nghiệp quế võ như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng khám Đa khoa Thuận Thảo - Mỹ Phước