Phòng Khám Đa Khoa Kỳ Đồng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMV9+HQX, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 1900 599998
Trang web
Vị trí chính xác 208.439.809, 1.066.694.787


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khoa Chấn thương chỉnh hình - Y học Thể thao Bệnh Viện 199 - An Hải Bắc