PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG BÌNH – CN TRẢNG BOM – Trảng Bom

Thông tin chi tiết

Địa chỉ TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3921 221
Trang web
Vị trí chính xác 109.516.174, 10.699.376.149.999.900


Giờ làm việc của PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG BÌNH - CN TRẢNG BOM như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới - Phường 1