Phòng khám đa khoa Sài Gòn – Phạm Văn Hai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QGPF+28H, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3877 2969
Trang web phongkhamdakhoasaigon.com
Vị trí chính xác 10.785.053.699.999.900, 1.065.233.641


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Xét Nghiệm ADN - NIPT Huế DNA TESTINGS - Thành phố Huế