Phòng Khám Đông Y Tứ Quý – Xuân Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ14, Trần Quang Diệu, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3876 911
Trang web
Vị trí chính xác 109.324.845, 1.072.422.947


Địa chỉ Phòng Khám Đông Y Tứ Quý ở đâu?

Đ14, Trần Quang Diệu, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đông Y Tứ Quý như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174fed54d8abef7:0x69613c001b84e0d2

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity - Khu phố 1