Phòng Khám Mắt – Bs Nguyễn Xuân Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 470 Trần Khát Chân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3976 4706
Trang web timdiachi.vn
Vị trí chính xác 210.090.073, 1.058.537.252


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Mắt Bác Sĩ Ngọc - Hoà Cường Bắc