Phòng Khám Nha Khoa Dương Điển

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 378 Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 425 83 81
Trang web
Vị trí chính xác 208.287.166, 1.067.096.047


Địa chỉ Phòng Khám Nha Khoa Dương Điển ở đâu?

378 Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nha Khoa Dương Điển như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:45], Thứ Ba:[08:00-20:45], Thứ Tư:[08:00-20:45], Thứ Năm:[08:00-20:45], Thứ Sáu:[08:00-20:45], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Châm Cứu, Cấy Chỉ - Vật Lí Trị Liệu Đà Nẵng Bác Sĩ Diệu - Hoà Xuân